You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Giỏ hàng (0)

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh

GIẤY CHỨNG NHẬN  CƠ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018

ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là một tiêu chuẩn quốc tế chỉ cách một tổ chức có thể chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo thực phẩm an toàn.
ISO 22000 dựa trên phương pháp quản lý vệ sinh thực phẩm của HACCP giúp làm giảm rủi ro về an toàn thực phẩm và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn từ nông trại tới bàn ăn, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM
Hiện nay thực phẩm bẩn đang tràn lan trên thị trường. Gây nguy hại cho trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Chính vì lẽ đó, giấy chứng nhận CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM là cơ sở để người tiêu dùng nhận biết và yên tâm sử dụng thực phẩm của cơ sở kinh doanh . 


GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP
OCOP (tiếng anh One commune, one product) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình này là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ nổi bật ở mỗi địa phương; giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.